·  TEL. 934 557 625 · EMAIL a8014012@xtec.cat
 · 

Departaments

PARLA


                                                                 La imagen tiene un atributo ALT vacío; su nombre de archivo es parla.png

Tractem les dificultats de producció en la parla (dislàlies, disfèmies, disglòssies, disàrtries, etc.) a través del treball de coordinació dels òrgans bucofonatoris, la discriminació de les diferents característiques dels sons, l'adquisició d'un correcte patró respiratori, ritme...

 

La imagen tiene un atributo ALT vacío; su nombre de archivo es parla.jpeg

 

La imagen tiene un atributo ALT vacío; su nombre de archivo es parla2.jpeg