·  TEL. 934 557 625 · EMAIL a8014012@xtec.cat
 · 

Escola

EL NOSTRE CONSELL ESCOLAR


El consell escolar del centre és l'òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. En el consell escolar hi ha representats tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa: director o directora, professorat, alumnes, personal d'administració i serveis, etc.(més informació aquí).

Aquest curs 2021-2022, s'han realitzat les eleccions per la renovació de la constitució del consell escolar. 

A continuació trobareu la comunicació oficial. 


Arxius: