·  TEL. 934 557 625 · EMAIL a8014012@xtec.cat
 · 

Escola

DOCUMENTACIÓ I CIRCULARS


En aquest apartat trobareu tota la documentació necessaria pel bon funcionament de l'escola, tals com...

 

- Les NOFC (Normes d'organització i funcionament de l'Escola)

- El Projecte de Convivència

- Informació d'interès; horari de secretaria, Associació de mares i pares, rebuts, visites, absències i retards, etc.

- Autoritzacions; drets d'imatge, menjador, sortides, medicació, recollida, etc.

 


Arxius: